Práce u nás i v zahraničí

Archív štítků: Nový zákoník práce

Zákoník práce 2013 úplné znění

Zákoník práce nepřinesl začátkem roku 2013 tak výrazné změny, jako například rok minulý. Během roku 2012 jsme se dočkali opravdu výrazným změn, které výrazně zasáhly jak zaměstnance, tak i samotné zaměstnavatele. V roce letošním jsme se mohli naopak setkat s velmi výraznými změnami týkající se zejména občanského zákoníku, který po několika letech prošel opravdu výraznou obměnou. Naopak zákoník práce prošel spíš takovou kosmetickou dodělávkou, která jen doladila jednotlivé zákony a podmínky na trhu práce.

Zákoník práce stanovuje podmínky práce, které jsou platné jak pro zaměstnance, tak i pro zaměstnavatele.

Stanovuje podmínky na pracovišti, udává informace o výpovědích i smlouvách. Jednotlivých bodů je opravdu hodně a nelze je všechny ani vyjmenovat. Pojďme se tedy podívat na pár změn, které přinesl zákoník práce 2013.

  • nové výpovědní důvody – zaměstnavatel může dát svému zaměstnanci výpověď bez udání jakéhokoli důvodu, ale jen v případě, že mu poskytne odstupné. Odstupné v tomto případě činí 1,25 násobku platu zaměstnance, přičemž je nutné brát ohled na jednotlivé odpracované roky u onoho zaměstnavatele
  • dohody o provedení práce – zde se změny týkají zejména stanovených limitů u smluv na dohodu o provedení práce. Zaměstnanec od nového roku 2013 může u jednoho zaměstnavatele odpracovat až 300 hodin ročně. Pokud si zaměstnanec měsíčně vydělá více, jak 10 000,- Kč, pak je nucen ze své mzdy odvádět veškeré pojištění
  • čerpání dovolené – podmínky se změnily i v rámci čerpání dovolené, která je stanovena na čtyři týdny. Dovolená by měla být zaměstnancem vyčerpána ještě v tom roce, pro který náleží a zaměstnavatel musí schválit dobu, kdy může být dovolená čerpána
  • nárok na odstupné – nárok na odstupné má každý zaměstnanec, ale jen v některých případech, které jsou navíc v souladu se zákoníkem práce. Od roku 2013 ale platí, že ti zaměstnanci, kteří jsou u stejného zaměstnavatele zaměstnáni méně jak dva roky, dostanou podstatně nižší odstupné než zaměstnanci, kteří u stejného zaměstnavatele pracují například pět let
Vložil Zákoník práce a nabídka práce | Štítek , , , , | Zanechat komentář